Nhận 100$ Với Digital Ocean

Chưa hết hạn

Nếu bạn đang muốn trải nghiệm sử dụng VPS cho blog bạn có thể đăng ký sử dụng VPS tại Digital Ocean. Trong giai đoạn đầu tiên sử dụng tại đây bạn sẽ được tặng 100$ để sử dụng miễn phí dịch vụ của nhà cung cấp này trong hai tháng. Đây là một tin khá tốt đối với các blogger. Mình không biết liệu chương trình này kéo dài bao lâu nhưng ngại gì bạn không đăng ký.

Quan tâm
Ý kiến